Στο κτηνιατρείο μας πραγματοποιούμε όλες τις βασικές εξετάσεις αίματος και ούρων έτσι ώστε να ελέγχουμε σχετικά εύκολα την υγεία του ζώου.
Με αυτόν τον τρόπο έχουμε την δυνατότητα να ελέγχουμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα την υγεία του ζώου αλλά σημαντικότερα να προλαμβάνουμε τυχόν παθήσεις στην αρχή τους.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.