Στο κτηνιατρείο μας παρέχουμε και πραγματοποιούμε όλους τους απαραίτητους εμβολιασμούς έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε την σωστή θωράκιση της υγείας του ζώου ενάντια σε ποικίλες ασθένειες οι οποίες που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τόσο την δημιουργία προβλημάτων στην υγεία του ζώου όσο και την ταλαιπωρία του ίδιου του ζώου και του ιδιοκτήτη του.
Είναι καλό να πραγματοποιούμε τον εμβολιασμό όποτε χρειάζεται και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.