Κάποια ζώα ταλαιπωρούνται είτε από αλλεργίες είτε από χρόνιες ασθένειες. Αυτές μπορεί να προέρχονται από πολλές αιτίες όπως κληρονομικότητα, από χρόνια κακή διατροφή και διαβίωση του ζώου.
Στο κτηνιατρείο μας μετά από εξέταση του ζώου θα είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε την καταλληλότερη διατροφή ανάλογα με τις ανάγκες της υγείας του ζώου ώστε να πετύχουμε πλήρη ίαση ή σε άλλες περιπτώσεις να αυξήσουμε το προσδόκιμο της ζωής του όσο αυτό είναι δυνατό.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.